Informace o nás

Jsme občanské sdružení vzniklé k podpoře a záchraně tohoto pozdně renesančního sídla.