Aukční katalog ZDE

27.08.2011 15:30

Registrace: 14:00 h., s sebou Občanský průkaz

 

PODMÍNKY AUKCE:

1/Při registraci/od 14:00-15:20 h./  je nutné vyplnit jednoduchý registrační formulář, Poté Vám bude přiděleno dražební  číslo pod vratnou zálohou 100 kč.

2/Samotné vstupné na aukci činí 50 kč/káva v průběhu celé aukce zdarma/

3/POKLADY  budou draženy dle čísel v katalogu, který naleznete zde na internetu/AUKCE/. Tištěný seznam dražených POKLADŮ  obdržíte též na místě při registraci.

4/Vyvolávací cena předmětů je POUHÝCH  100 kč, což je  nepoměr skutečné ceny....

5/Při samotné aukci jeden pracovník dražebníka předčítá katalogové číslo, popis předmětu a jeho vyvolávací cenu a to vždy v pořadí, jak je uvedeno v katalogu. Zde je k nahlédnutí dražební krok, který ale nebudeme brát úplně vážně, jelikož je to naše první aukce, takže chybičky se jistě vloudí.

Samozřejmě je možné zvednout číslo a říci částku, kterou máte na mysli.

dražebný krok: od  100-300 kč/každý krok po  50 kč/

                             300-1.000 kč/každý krok po 100 kč/

                           1.000-2.000 kč/krok po 200 kč/

                           2.000-5.000 kč/krok po 500 kč/

                           5.000-10.000 kč/krok po 1.000 kč/

                         10.000-20.000 kč/krok po 2.000 kč/

                         20.000-50.000 kč/krok po 5.000 kč/

                          

6/Licitátor řídí samotný prodej předmětů. Podání učiníte jednoduše důrazným zvednutím dražebního čísla, čímž dáváte najevo svůj zájem o dražený předmět za danou posledně ohlášenou cenu. Přehlédne-li licitátor Vaši nabídku, upozorněte bezprostředně na tuto skutečnost. Po slovech „po třetí“ a odklepnutí kladívkem je dražba daného předmětu ukončena .

 

PŘEVZETÍ A ÚHRADA VYDRAŹENÉHO POKLADU:


Pokud jste se stali šťastnými výherci některého z dražených POKLADŮ, po skončení aukce je nutné uhradit částku v hotovosti na místě oproti vydanému předmětu.

Poté se již můžete potěšit Vaším novým pokladem  do sbírky a může Vás zahřát u srdce, že jste podpořili záchranu místního sídla.

 

Přejeme příjemné dražení a děkujeme za případnou pomoc.

 

Veškeré informace k opravě a záchraně zámku Vám budou poskytnuty na místě předsedou OS AD Martinice.

 

!!!!Nezapomeňte na závěrečné slosování čísel dražitelů, kteří si vydražili předmět alespoň v hodnotě 500 kč!!!!  Grafika od Borise Jirků!!!!

!!!1 vydražený předmět rovná se 1 lístek do aukce!!!

!!!2 vydražené předměty rovnají se 2 lístky do aukce!!!, atd.

Tedy čím více předmětů  vydražíte, tím větší naděje na výhru krásné grafiky!!!!

Po ukončení dražby a zaplacení všech předmětů daná osoba zajistí slosování registračních čísel. Takže neodcházejte a nenechte si ujít tuto událost. Děkujeme.

 

Fotogalerie: Aukce /v rámci Kramářských slavností/

DODATKY K OBRAZŮM:
      64.)Grafika, Václav Junek (1913 – 1976),PF 1976, rozměr 33x25 cm, sign. v PD. rámováno
      65.) Grafika, Karel Oberthor (1921-1996), 47/50 Cvičený koník, rozměr 16x28cn, sig. SD,
            rámováno
            V letech 1940 - 42 studoval na Ukrajinské Akademii v Praze, 1945 - 1949 na Akademii
            výtvarných umění v Praze u prof. Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. V letech
            1945 - 50 absolvoval čestný rok na AVU. 1950 – 68 členem SČUG Hollar, se kterým
            pravidelně vystavoval doma i v zahraničí.

       66.) Grafika, Jaroslav Hořánek (1925-1995), 60/118 Pytel úsměvů 89,rozměr 19x28 cm sig. SD, rámováno
        Jaroslav Hořánek studoval v letech 1945-49 a 1952-53 na AVU v Praze (žák J.
        Obrovského a V. Nechleby). Člen SVU Mánes a SČUG HOLLAR (od 1989
        místopředseda). V letech 1970-87 profesor Výtvarné školy v Praze.
        Těžištěm jeho rané tvorby byla malba a figurální kresba. Dospěl k osobité
        imaginativní malbě odpovídající tradici domácí tvorby 20. a 30. let 20. století, v 60.
        letech ji vystřídala strukturální tvorba inspirovaná přírodními motivy. Od roku 1970
        společně s Jaroslavem Kaiserem uplatnili u nás jako první techniku serigrafie ve
        volné grafické tvorbě. Věnoval se též ilustrační tvorbě a byl i autorem
        příležitostných kreseb pro časopisy a denní tisk.
        (Více: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia 1995)

 


       67.) Grafika, Dana Jandová, Růžičky, rozměr 2Ox15cm,sig. PD, rámováno

 

       68.)Grafika, Jaroslav Grus (1891-1983), rozměr – 22x16cm, sig. PD, rámováno
Pocházel z rodiny správce pardubické spořitelny Víta Gruse. V letech 1907 - 1912 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera). Roku 1961 byl jmenován zasloužilým umělcem, roku 1971 národním umělcem. Téhož roku (8. října 1971) byl jmenován čestným občanem města Pardubic[1]. V letech 1972 – 1977 byl předsedou Svazu českých výtvarných umělců. Od roku 1973 byl Jaroslav Grus členem Klubu přátel Pardubicka. V roce 1978 otiskl v časopisu Klubu Zprávy své vzpomínky Pardubice mého mládí.

 

     69.)Grafika, Václav Junek (1913 – 1976), P.F.75, akt ženy , rozměr 10x17cm,sig. PD, rámováno
            Václav Junek byl český malíř a grafik, autor novoročenek a exlibris, ilustrátor
            dětských knih a učebnic, tvůrce cyklu litografií s náměty z rodného Kladna.
 

     70.)Grafika, Richard Lauda (1873-1929),Tábor kostelík , rozměr 31x45cm,
             sig. PD,nerámováno VL

     Syn jistebnického koželuha a barvíře[1] studoval na gymnáziu v Táboře, učil se také
     kupcem. V letech 1895 až 1901 absolvoval pražskou Akademii u profesora Maxe Pirnera,
     stejně jako Laudův vrstevník a kolega Max Švabinský.Po návratu (1901) do rodné obce
     cestoval na Jadran a do Itálie a v roce 1904 odjel do Mnichova, kde se zdokonalil
     v litografii. Dále studoval, v roce 1911 pobýval tři měsíce v Paříži, u světově známého
     grafika profesora T. F. Šimona si zdokonaloval své leptařské postupy.

 

     71.)Grafika, Konůpek Jan (1883-1950), portrét Karla Pavelky, suchá jehla 1941,
              rozměr 50x34cm, sig. SD, nerámováno VL


       V letech 1903–1906 studoval architekturu u profesorů Kouly a Schulze na ČVUT v Praze
       Na polytechnice se seznámil s P. Janákem a V. V. Štěchem, kteří ovlivnili jeho
       Rozhodnutí studovat uměleckou školu. V letech 1906–1908 absolvoval AVU v Praze,
       kde studoval v ateliéru Maxmiliána Pirnera, u prof. V. Bukovace a grafika
       A. de Pian.S malířem E. Pacovským založil ještě na AVU grafickou revui Veraikon,
       později se stává členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1911
       spoluzaložil skupinu symbolistních grafiků Sursum, spoluzakládal i spolek Artěl. Stal se
       i členem Spolku výtvarných umělců Mánes (1913–1929[1]).Po ukončení studií krátce žil
       v Praze, pak vyučoval kreslení na střední průmyslové škole v Plzni. Roku 1923 se vrátil
       do Prahy, kde vyučoval na Státní grafické škole až do roku 1932.Jeho grafiky jsou
       inspirované mystikou a vizionářstvím. Za nejvýznamnější jsou považována jeho díla
       z počátku 20. století, která jsou ovlivněna symbolismem a stylizována dle secesní
       klimtovské ornamentiky. Konůpka ovlivnil německý a severský expresionismus,
       přechodně i kubismus, jehož některé prvky se staly natrvalo součástí jeho výtvarného
       projevu, v některých dílech se dostal až k orfismu.Po první světové válce se vrátil
       k typům svých raných děl, ale staví je racionálně, zvláště v ilustracích chybí dřívější
       expresivita. Mnoho z jeho prací byla inspirována gotickou a barokní architekturou a
       mystikou středověku. Věnoval se také tvorbě ex libris


72.)Grafika, Richard Lauda (1873-1929),Tábor brána, rozměr 31x45cm, sig. PD

 

73.)Kresba, Konůpek Jan (1883-1950), Kostelík – Horšův Týn, rozměr 37x26cm,
         sig. PD, nerámováno VL

74.)Grafika, Jaroslav Vodrážka, Kytice – barevný linoryt.Vydali Přerovští exlibristé 1965,
        rozměr 43x31cm, sig. SD, nerámováno VL


75.)Grafika, Konůpek Jan (1883-1950), Lukostřelba ,1938, rozměr 35x25cm, sig.PD,
               nerámováno VL


76.) Grafika, Karel Štika (1898 – 1975), Muž se šavlí v ruce, 1938, rozměr 22x17cm,sig PD,
       nerámováno v paspartě
 
     Český malíř a grafik Karel Štika se narodil 27. ledna 1898 na pražském Smíchově. V letech 1919 až 1923 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Maxe Švabinského. V letech 1921 až 1952 učil na českých i slovenských středních školách, z toho čtrnáct let působil i v Nové Pace. Štika byl členem Sdružení jihočeských výtvarníků, Umělecké besedy a Sdružení českých umělců Hollar, jemuž v letech 1953 až 1954 předsedal. Samostatně vystavoval hlavně v Praze. Roku 1967 byl jmenován zasloužilým umělcem. Štika nejčastěji pracoval technikou dřevorytu, suché jehly a lavírované kresby. Vytvořil několik grafických cyklů, zejména cyklus Almužna (1926), Cesty (1935) a Krajem kamenitým (1949). V roce 1945 vyšel výbor z jeho ilustrací Básník a odboj. Kromě prací mnoha českých spisovatelů a básníků ilustroval Štika též díla cizích autorů.


77.)Grafika, Röhling Vladislav (1878-1949), Hradec Králové, rozměr 25x17cm,
               nerámováno VL

malíř, velmi významný grafik, rodák z Prahy, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška,
             člen Jednoty výtvarných umělců. Věnoval se tvorbě exlibris a grafické výzdobě knih.

       
78.)Grafika, Röhling Vladislav (1878-1949), interiér katedrály v Hradci Králové,
               rozměr 25x17cm, nerámováno VL

 

79.) Grafika, Cyril Bouda (1901-1984), Červená Lhota, rozměr 20x15cm,sig. PD,
              nerámováno


           Cyril Bouda byl český malíř a ilustrátor a profesor na Karlově univerzitě.
             Oba rodiče Cyrila Boudy byli výtvarníci; otec byl středoškolským profesorem kreslení,
              matka výtvarnicí z rodu Suchardů. V roce 1923 absolvoval Bouda Umělecko-
              průmyslovou školu v Praze u Františka Kysely, v roce 1926 zakončil studium na
              Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u Maxe Švabinského. Byl to také
             grafik československých známek.Cyril Bouda působil v letech 1946–1972 jako profesor
             na Pedagogické fakultě UK. Je znám jako ilustrátor mnoha knih; zvládal mnoho
             grafických technik, dřevoryt a mědiryt, lept a zejména litografii. Věnoval se volné grafice,
             obrazům, a tvořil také vitráže a tapisérie.

 

80.) Grafika, Cyril Bouda (1901-1984), Muzikanti, rozměr 20x15cm,sig. PD, nerámováno81.)Grafika, Karel Hruška, P.F. 85,rozměr 21x10cm, sig, PD, nerámováno


              Hruška Karel, *19. 3. 1930, č. malíř a grafik; žák F. Muziky a F. Tröstera. Tvorba,
              ve formě ovlivněná tech. dřevořezu, vyniká lapidárností, výstižností a kaligrafickým
              výtv. výrazem adekvátním inspiraci moderní hudbou (Hráči ).


84.)akvarel, F. X. Procházka, Krajina s rybníky a projíždějící lokomotivou
      Rozměr 50x37 bez rámu, sig. LD,rám poškozen (otlučený)

 

85.)akvarel, Jindřich Příhoda,Zimní lesní krajina,rozměr bez rámu a pasparty 28x21cm
       sig. PD, ramováno

 

86.)akvarel, M. Hořešovský, Přístav s loďkami 71, rozměr bez rámu 52x25,sig. LD,
      rámováno
 


87.)akvarel, Karel Kupka, Krajinka s hradem Kokořín 1928, rozměr bez ramu 29x21cm,
       Sig. PD, rámováno, rám poškožen viz. foto
      Tento významný malíř-krajinář se narodil 4. července 1905 v Manětíně. Žakem Aloise Kalvody, aby doplnil své vzdělání.
 


 91.)akvarel, František Zikmund (1893-1955), Krajina,rozměr bez pasparty 40x30cm
      Sig. LD, rámováno
Rodák ze Železnice /1893/, akademický malíř. Byl synem železnického kupce. V dětství se setkal s Františkem Kavánem, který v Železnici pobýval, nosil mu stojan a malířské potřeby, sledoval ho při práci. Tehdy vytvořil své první malířské pokusy. V muzeu jsou zastoupeny některé jeho olejomalby a akvarely, místnost je vybavena nábytkem z jeho pražského atelieru. Součástí expozice je malířův stojan, paleta se štětci a špachtlemi a dřevěný kufřík s barvami.

92.)Grafika, Jiří Peca, 53/200, Praha,rozměr 70x46cm, sig. SD, rámováno
               AVU Praha (prof. F. Jiroudek), ateliér Josefa Peci
             
93.)Grafika, Karel Oberthor (1921-1996), 18/30 Matka s Dítětem, rozměr 55x40 cm,
             Sig. SD, rámováno